موسسه بین المللی گروه طلایی شمیم دانش ... ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور ... آغاز پذیرش در رشته های گروه علوم پزشکی از کشورهای اعلامی در آخرین لیست وزارت بهداشت ...