شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
شرایط ویژه تحصیل پزشکی در کشور اوکراین ورودی اسفند ماه 1395

 

تحصیل پزشکی در اوکراین

 

طول دوره تحصیل

 

6سال + 1سال دوره پادفک

 

زبان تحصیل

 

امکان تحصیل به زبان انگلیسی و یا روسی

 

مدرک مورد نیاز

 

با موسسه تماس گرفته شود

 

هزینه تحصیل دوره پادفک

 

به زبان انگلیسی

 

3900 دلار (شامل هزینه شهریه وخوابگاه و ترانسفرو...)

 

به زبان روسی

 

2900 دلار (شامل هزینه شهریه وخوابگاه و ترانسفرو...)

 

هزینه دوره تحصیل

 

سال اول

 

شهریه سالیانه 4300 دلار

 

از سال دوم تا سال ششم

 

شهریه سالیانه 3000 دلار

 

مدرک مورد نیاز زبان انگلیسی

 

احتیاجی ندارد

 

حداقل معدل

 

لازمست توسط کارشناسان موسسه ریز نمرات دیپلم بررسی گردد.

 

هزینه زندگی (میانگین)

 

ماهانه  300-350 دلار

 

خوابگاه

 

دارد

 

 

اوکراین ارزانترین کشور اروپایی و پیشرفته ترین کشور جماهیر شوروی سابق است همچنین این کشور کاندیدای شینگن می باشد. دانشگاه کارازین در شهر خارکف مورد تایید  وزارت بهداشت در ایران است. رنکینگ این دانشگاه 382 می باشد و 200 سال قدمت دارد. هم پادفک هم دانشگاه به هردو زبان انگلیسی و زبان روسی ارائه میشود که انتخاب با دانشجو است و احتیاجی به ارائه مدرک زبان نمی باشد.