شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
همایش ها
همایش برگزار شده در هتل هما شیراز - 4و 5 آذر 1392- با حضور نمایندگان کلیه دانشگاههای مالزی

همایش برگزار شده در هتل هما شیراز - 30 و 31 خرداد 1391- با حضور نمایندگان کلیه دانشگاههای مالزی

همایش برگزار شده در هتل پارس شیراز - 30/2/1391 با حضور نمایندگان کشورهای مالزی - قبرس - استرالیا