آخرین آیین نامه انتقال به داخل ( مصوبه وزارت بهداشت )

آغاز رزرو دوره های پادفک در کشور روسیه و اوکراین برای ورودی مهرماه 1396

شرایط ویژه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کشور روسیه ورودی اسفند ماه 1395

شرایط ویژه تحصیل پزشکی در کشور اوکراین ورودی اسفند ماه 1395

دیدار مسئولین موسسه شمیم دانش با روسای دانشگاههای پزشکی

شرایط ویژه اخذ بورسیه 50% در رشته دکترای داروسازی

آخرین لیست دانشگاههای خارج کشور مورد تائید وزارت بهداشت ایران برای سال 2018-2017

نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط وزارت علوم

آخرین لیست اعلامی وزارت علوم در خصوص موسسات مجاز اعزام دانشجو

آغاز اخذ پذیرش رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی