شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
استخدام

نام *  
نام خانوادگی *  
نام پدر *  
شماره شناسنامه *  
سال تولد *  
وضعیت تاهل *  
آخرین مدرک تحصیلی *  
رشته *  
دانشگاه محل تحصیل *  
سال فارغ التحصیلی *  
معدل *  
سطح آشنایی با زبان انگلیسی *  
سطح آشنایی با اینترنت *  
آشنایی با برنامه های
فن بیان *  
میزان اشنایی با سیستم آموزشی در خارج کشور *  
سابقه کار *  
آدرس محل سکونت *  
شماره ثابت *  
شماره همراه *  
آدرس ایمیل *  
شغل مورد درخواست *  
فایل عکس *